Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Support

For all your support questions

 Sales

For all your sales questions

 VPSSLIM SALES

VPSSLIM SALES

 VPSSLIM SUPPORT

VPSSLIM SUPPORT

 Finance

Questions regarding your invoices or services

 NOC

This department is for all your urgent tasks which need instant support

 Legal

For all your legal enquiries, please use this e-mail address.